شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی پاسارگاد

شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی پاسارگاد (سهامی خاص) در تاریخ 1385/9/14 به شماره 285574 در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید.

موضوع فعالیت شرکت

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 4 اساسنامه به طور خلاصه عبارت است از خرید و فروش، اداره، در اختیار گرفتن، تاسیس، ایجاد، توسعه و تکمیل انواع کارخانه ها و واحدها و شرکت های فعال در بخش های تولیدی، کشاورزی، ساختمانی و هر گونه اموری که به نحوی با فعالیت های فوق مرتبط باشد و انجام معاملات بازرگانی داخلی و خارجی که برای تحقق هدف های شرکت لازم و مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع فعالیت شرکت ضرورت داشته باشد.

اهداف و ماموریت

  • تعامل و همکاری با شرکت های گروه مالی پاسارگاد در تأمین منابع مالی و سرمایه گذاری در بخش های کارآمد اقتصادی
  • سعی در فعالیت بیشتر و مستمر در حوزه های بازار سرمایه، املاک و مستغلات بازرگانی