شرکت توسعه انبوه سازی پاسارگاد

شرکت توسعه انبوه سازی پاسارگاد ، به صورت سهامی خاص درسال 1386 به شماره 319762 در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است.

زمینه فعالیت شرکت

  • سرمایه گذاری در پروژه های ساختمانی
  • ارائه خدمات مشاوره ای و امکان سنجی فنی، اقتصادی و مالی پروژه های ساختمانی
  • نظارت فنی پروژه های ساختمانی

اهداف و ماموریت

ارتقاء سطح دانش مهندسی کشور و توسعه انبوه سازی و فرهنگ خلاقیت و نوآوری با راهبرد مشارکت واقعی با انبوه سازان و سازندگان حرفه ای در راستای دستیابی به کلاس جهانی مدیریت تعاملی، پویا واثربخش در صنعت ساختمان و مسکن.