شرکت مبنای خاورمیانه

شرکت مبنای خاورمیانه (سهامی خاص) در تاریخ 1385/10/06 تأسیس و با شماره 286449 در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید.

آخرین سرمایه ثبت شده شرکت مبلغ 5,850,000,000,000 ریال است .

زمینه فعالیت شرکت

سرمایه گذاری و یا مشارکت در ایجاد، اجرا، توسعه، تکمیل، بازسازی و راه اندازی انواع طرح های صنعتی مربوط به صنایع معدنی و فلزی ( مبنا یعنی معدن به جای نفت ایران) و نیز سرمایه گذاری در سایر بخش های مختلف اقتصادی، صنعتی و فعالیت های بازرگانی در داخل و خارج از کشور .
سرمایه گذاری و مشارکت در ایجاد ، اجرا و توسعه طرحهای صنعتی ، کشاورزی ، ساختمانی، بازرگانی و تولیدی.

اهداف و ماموریت

سرمایه گذاری و مشارکت با بخش خصوصی در تاسیس شرکت های تعریف شده در گروه صنایع معدنی و فلزی. همکاری در تدوین برنامه ها و استراتژی های کلان شرکت های گروه صنایع معدنی و فلزی. تامین حداکثر بازدهی ممکن برای سرمایه سهامداران شرکت. شناسایی فرصت های جدید جهت توسعه گروه صنایع معدنی و فلزی

در حال حاضر این شرکت دارای 30 درصد از سهام شرکت مادر تخصصی (هلدینگ) توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو) می باشد .