درباره شرکت آریان پاسارگاد

شرکت مدیریت ساختمانی آریان پاسارگاد (سهامی خاص) که از شرکت های زیر مجموعه لیزینگ پاسارگاد محسوب می شود فعالیت خود را از سال 1387 آغاز نموده است.

  • سرمایه گذاری مستقیم در بخش ساخت و ساز با کاربری های تجاری، اداری، مسکونی
  • تجهیز منابع مالی و بکارگیری منابع انسانی مجرب در بخش ساختمان و مسکن
  • مدیریت آماده سازی پروژه ها و مشارکت با انبوه سازان
  • ارائه خدمات مشاوره ای پروژه های ساختمانی
  • کارشناسی امکان سنجی پروژه های ساختمانی و مطالعات اقتصادی
  • قبول عاملیت پروژه های ساختمانی و نظارت فنی